Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle kopers die zowel aanwezig zijn in de veilingzaal, een schriftelijk bod hebben uitgebracht via mail of via een aankooporder (bon), een bod doen via de telefoon of online via onze eigen of andere website tijdens het online bieden.

Artikel 2

De verkoping vindt plaats tegen contante betaling. De kosten voor de kopers boven de toewijzingsprijs bedraagt 25 % (BTW inbegrepen). Voor de online bieders via providers worden de extra kosten van deze aangerekend bovenop de toeslagprijs.

Artikel 3

De veilinghouder Cnock NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische defecten van alle aard (zoals problemen met de internetverbinding, of een technisch defect van het online biedingplatform).

Artikel 4

De gekochte goederen kunnen afgehaald worden door de kopers zelf of kunnen opgestuurd worden door een vervoersmaatschappij naar keuze van de koper en op kosten van de koper. Juwelen kunnen opgestuurd worden via een gespecialiseerde koerierdienst en kunnen -tegen betaling- verzekerd worden tijdens het transport. Alle transport en verzending is op risico van de koper.

Artikel 5

De veilinghouder heeft het recht de biedingen te verhogen met +/- 10% meer of minder. Alsook kan hij de volgorde van de verkoop wijzigen, loten samenvoegen, splitsen of laten wegvallen of inhouden.

Artikel 6

Juwelen worden verkocht met een bijhorend certificaat en garantie van echtheid. De garantie van de juwelen betreft echtheid en naam van de edelstenen met +/- de grootte van de stenen en de echtheid van het goud gehalte. Juwelen kunnen eventueel naar wens aangepast worden: ringen kunnen op maat worden gezet, evenals armbanden of halskettingen.

Polsuurwerken worden verkocht met garantie van echtheid betreffende het fabricaat of merk.

Alle schilderijen olieverf op doek en olieverf op paneel werden door de expert van de veilingzaal nagezien. De schilderijen in de catalogus die vermeld staan met ‘getekend’ zijn naar onze mening originele werken en worden dan ook verkocht met garantie die 1 maand geldig is na verkoop. De schilderijen vermeld in de catalogus als toeg. Aan, naar of school van is echter informatief en ter goeder trouw. De inlichtingen op de kijkdagen verstrekt, werd ter goeder trouw meegedeeld en zijn slechts informatief. Zij kunnen in geen geval aanleiding geven tot enig verhaal tegen de eigenaars, verkoper, deskundige notaris of deurwaarder.

Alle te verkopen voorwerpen werden tentoongesteld voor de verkoping en de kopers zijn ertoe gehouden zich te vergewissen van hun natuur en de staat waarin ze zich bevinden. Daardoor wordt geen enkele klacht aanvaard van welke aard ook, één maal de toewijzing is uitgesproken. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte voorwerpen voor rekening en risico van de koper. De goederen kunnen slechts na de verkoop betaald en afgehaald worden. De verkopers houden zich het recht de kopen niet af te staan zonder betaling. Bij niet betaling wordt het toegewezen lot opnieuw verkocht; de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor de eventuele mindere opbrengst en voor de kosten, zonder echter het overschot te kunnen vorderen, indien er één is.

Artikel 7

Het eventuele volgrecht is nog niet inbregrepen in de 25% kosten bovenop de toeslag. Het volgrecht is verschuldigd bij werken van hedendaagse kunstenaars, die nog in leven zijn of nog geen 70 jaar overleden zijn. Het volgrecht bedraagt 4% en wordt gerekend vanaf een hamerprijs van 2.000 euro, en dat tot en met 50.000 euro ; 3% van het deel van de verkoopprijs van 50.000 tot en met 200.000 euro.

Artikel 8

Al onze verkopen zijn onderworpen onder het stelsel ‘BTW op de winstmarge’. BTW niet-aftrekbaar.

Artikel 9

Persoonlijke gegevens
Cnock NV engageert zich om de persoonlijke gegevens van de cliënten conform de wetgeving te handhaven.

Artikel 10

De goederen dienen betaald ofwel na beëindiging van de veiling, ofwel ten laatste 3 dagen na de veilingdag. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de hoofdsom verhoogd met met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar met 15% jaarlijks. Bankcheques worden aanvaard. Betaling in speciën tot 3.000,00 € per lot. Boven 3.000,00 € per lot alleen via bankkaart (Bancontract, Visa, Mastercard), bankcheques of via overschrijving op rekening van Cnock NV BE14 2800 5812 7083. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd zijn.