MyCnock

Registreren


Blijf op de hoogte


Door een account te maken op onze website, krijgt u toegang tot onze catalogus en veilingen. U ontvangt eveneens onze nieuwsbrief waardoor u automatisch op de hoogte gehouden zal worden van aankomende veilingen en ander nieuws. Aangezien we uw privacy willen respecteren, beperken we ons slechts tot een zeer sporadische nieuwsbrief. Uiteraard kan u op eender welk moment aangeven dat u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Door een account te maken op onze website, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Bedankt
Veilinghuis Cnock